Umundurowanie Policji – mundury policyjne najwyższej jakości

Godło, hymn i flaga identyfikują Państwo. Są jego symbolami. Godło i barwy narodowe znajdują się na instytucjach i urzędach państwowch, które je reprezentują. Kiedyś mundur kolejarza i orzełek na jego czapce były kojarzone z Państwem. Umundrowanie żołnierza albo mundur policyjny zawsze oznaczone są orłem, godłem Polski. Choć w obu przypadkach jest to mundur służbowy, to jednak ma on do spełnienia określoną rolę. Mundury utożsamiają suwerenność i powagę Państwa. Dlatego niezmiernie istotne jest, by mundur dla policji, czy wojska był odpowiednio skrojony.

Odpowiedni mundur policyjny

Dobrze dopasowany do sylwetki policjanta, czy żołnierza, jak i kolejarza. Także czapka, płaszcz, czy rękawice taktyczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem i regulaminem danej służby. Mundur dla straży miejskiej również musi być właściwie uszyty, stosownie do obowiązującego wzoru i regulujących to przepisów. Te służby także odgrywają rolę reprezentacyjną, w tym przypadku władz samorządowych, i to różnych szczebli. I co prawda nie ma jednolitych mundurów w całym kraju przeznaczonych dla tych służb, ale bez wątpienia muszą być schludne i wykonane z odpowiedniego, wytrzymałego materiału.

Umundurowanie Policji

Te same zasady muszą dotyczyć wszystkich rodzajów mundurów, choćby ze względu na ich przeznaczenie: polowych, wyjściowych i galowych. I bez znaczenia jest, o jaki rodzaj sił zbrojnych chodzi. Czy to są wojska lądowe, morskie, czy lotnictwo. Także nie ma rozgraniczenia, jeśli chodzi o umundrurowanie policji (prewencja, drogówka), czy Państwej Straży Pożarnej. Wszystkich łączy jedno: dobrze uszyty służbowy uniform.

Dodaj komentarz